PAM GWNEUD BUSNES YNG NGOGLEDD ORLLEWIN CYMRU?

PAM GWNEUD BUSNES YNG NGOGLEDD ORLLEWIN CYMRU?

Mae buddsoddi yng ngogledd orllewin Cymru yn gwneud synnwyr perffaith.  Dyma'r rhesymau dros hynny:

Mae'r rhanbarth yn ganolbwynt ar gyfer arian datblygu yn ogystal â chael nifer o sgiliau pwysig a hanfodol.  Mae rhaglenni buddsoddi yn y rhanbarth yn cynnwys:

Môn a Menai

Arian sydd wedi'i dargedu'n uniongyrchol tuag at wella isadeiledd, gan gynnwys cludiant a chyfathrebu.  Y Fenai rhwng Ynys Môn a Gwynedd yw canolbwynt y buddsoddiad.

YNYS YNNI

Mae rhaglen Ynys Ynni yn denu buddsoddiad i dechnoleg ynni adnewyddadwy a gwyrdd ar gyfer Ynys Môn.  Mae'n canolbwyntio ar greu swyddi newydd yn y sector pŵer (ac yn enwedig ym maes adnewyddadwy), a effeithlonrwydd ynni, ar draws isadeiledd yr ynys.

Parth Menter Ynys Môn

Yn ystod haf 2011, sefydlwyd Ynys Môn fel parth menter ar gyfer ynni gan Lywodraeth Cymru, ac addawyd arian i ddenu busnesau a swyddi newydd.

Grantiau Busnes Gwynedd

Mae Cronfa Fuddsoddi Leol Cyngor Gwynedd yn cynnig cefnogaeth ariannol i fusnesau bach a chanolig yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae'r gronfa yn cynnwys busnesau newydd a'r rhai sy'n bodoli eisoes.