Y SGILIAU SYDD EU HANGEN AR GYFLOGWYR

Y SGILIAU SYDD EU HANGEN AR GYFLOGWYR

Mae Llunio'r Dyfodol yn ymwneud â rhoi potensial dynol wrth galon datblygiad economaidd.  Rydym ni eisiau denu buddsoddiad a mentergarwch economaidd drwy ddarparu gweithlu talentog sy'n helpu cyflogwyr i wneud busnes y dyfodol.

Hyfforddi

Rydym yn gwneud hyn drwy hyfforddi pobl sydd eisoes yn meddu ar sgiliau peirianneg a thechnegol.  Rydym yn ychwanegu sgiliau newydd ac yn datblygu eu gallu cyfredol i ddarparu gallu sydd eu hangen ar frys ar gyflogwyr.

Rydym yn gweithio gyda gweithwyr dwy orsaf bŵer niwclear - Wylfa yn Ynys Môn a Thrawsfynydd yng Ngwynedd - gan fod eu gyrfaoedd dan fygythiad oherwydd bod y gorsafoedd yn cael eu dadgomisiynu.  Rydym yn gweithredu rhaglen hyfforddi sy'n cyfuno eu cymwysterau a'u gallu cyfredol gyda rhai newydd - rhai a fydd yn cefnogi eich busnes chi yn uniongyrchol yn y dyfodol.