MAE GENNYM NI'R SGILIAU AR GYFER Y DYFODOL

MAE GENNYM NI'R SGILIAU AR GYFER Y DYFODOL

Mae Llunio'r Dyfodol yn darparu gweithluoedd talentog i fusnesau sy'n gweithredu mewn sawl sector gwahanol.

Mae dod o hyd i'r bobl sy'n gallu cyflawni'r canlyniadau sydd eu hangen arnoch yn cymryd amser ac maent yn agweddau drud iawn o greu busnes hefyd. 

Mae Llunio'r Dyfodol yn helpu drwy ddarparu nifer fawr o weithwyr talentog a chymwys, yn ogystal â gwybodaeth am fanteision eraill o weithredu busnes yng ngogledd orllewin Cymru.

Y Cynnig

Pam gwneud busnes yng ngogledd orllewin Cymru?

Buddsoddi mewn Talent

Y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr.