BETH SY'N DIGWYDD

Newyddion prosiect

ASTUDIAETHAU ACHOS: 'Beth mae'r buddiolwyr yn ei wneud?'

digwyddiadau prosiect

DIGWYDDIAD DATHLU BLWYDDYN - 9 Mai 2013:
'Pwysigrwydd buddsoddi mewn sgiliau i roi hwb i'r economi yng Ngogledd Cymru' gydag anerchiad gan Ian Price, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, CBI Cymru.

LANSIAD SWYDDOGOL Y PROSIECT - 26 April 2012:
Ein siaradwr gwadd yw Edwina Hart, AC MBE OStJ, Gwenidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth.

PRESS RELEASES

Cyn bo hir caiff dolenni eu rhoi fan hyn a fydd yn eich cyfeirio at Ddatganiadau i'r Wasg a rhyddheir gan y prosiect.