GWEITHIO ER BUDD GOGLEDD ORLLEWIN CYMRU

Mae llysgenhadon Llunio'r Dyfodol yn cyfarfod ac yn rhwydweithio gydag amrywiaeth o gysylltiadau i hyrwyddo ein
hamrediad o dalentau a'n buddsoddiad yng Ngogledd Orllewin Cymru. Maent yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd,
ac mae ganddynt lawer o wahanol sgiliau, ond mae ganddynt un peth pwysigiawn yn gyffredin: maent wedi ymrwymo
i hyrwyddo ein rhanbarth a helpu mentrau newydd i lwyddo.

meet the ambassadors

LLYSGENHADON LLUNIO'R DYFODOL: PWY YDI PWY

ANN BEYNON, OBE
Cyfarwyddwr Cymru, BT
Arbenigwr telegyfathrebu, awdurdod isadeiledd / busnes Cymreig a chefnogwr Cydraddoldeb.

ROY BICHAN
Cadeirydd, Fforwm Economaidd Gogledd Cymru
Arbenigwr ym myd busnes, datblygu economaidd ac entrepreneuriaeth yng Nghymru.  Cadeirydd CBI Cymru cynt.

HILARY BURRAGE
Cyfarwyddwr Anweithredol, Samuel Coleridge Taylor Foundation
Cymdeithasegydd, ymgynghorydd, ysgrifennydd arbenigol ac athrawes ym maes adnewyddu, yr economi, cynaliadwyedd a pholisi cymdeithasol.

GARY CLAYTON
Rheolwr Gweithredol, EADS Foundation Wales
Arbenigwr Ymchwil a Thechnoleg a Chadeirydd corff masnachol UAVS, UAS y DU.

BRIAN COLLEY
Pennaeth Adran Gogledd Cymru - Venture Wales Ltd
Cyfarwyddwr cwmni ac ymgynghorydd busnes sy'n arbenigo mewn cefnogi cwmnïau o Gymru sy'n Datblygu.

SYR PETER DAVIS
Is-lywydd Prifysgol Bangor
Aelod o'r Bwrdd a Phrif Weithredwr o gwmnïau masnach, bancio, yswiriant a'r cyfryngau cynt a Chadeirydd yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol cynt.

GREG EVANS
Cyfarwyddwr Niwclear, Centrica
Cyfarwyddwr Safle Magnox cynt, awdurdod niwclear, a rheolwr datblygu ac arwain nodedig.

GRAHAME GUILDFORD
Perchennog, Grahame Guildford & Company
Arbenigwr mewn Gwyddorau Byw ac ymchwil a thechnoleg masnachol ac ymgynghorydd i'r llywodraeth.

PETER HEWLETT
Rheolwr Gyfarwyddwr, Cerdded Gogledd Cymru a Llwybr Cyrion Cymru
Awdurdod proffil a thwristiaeth Gogledd Cymru, sy'n canolbwyntio'n benodol ar Farchnata Digidol.

GRAHAM LAWLER
Arbenigwr Addysg Ymgynghorol
Awdur, athro a darlledwr sy'n meddu ar arbenigedd wrth drosglwyddo Mathemateg.

ROB LLOYD
Datblygwr eiddo, unigolyn sy'n frwd dros rasio, dyngarwr, ac entrepreneur heb ei ail.  Mae ganddo ddiddordeb mawr ym myd teledu a ffilmiau

PHIL RYAN
Rheolwr Gyfarwyddwr Y Ganolfan Reoli, Prifysgol Bangor
Arbenigwr gwasanaethau ariannol a hyfforddwr Rheoli ac Arweinyddiaeth uchel ei barch.

JOHN WHALLEY
Prif Weithredwr, Aerospace Wales
Arbenigwr awyrofod a strategydd ar gyfer y diwydiant yng Nghymru, gyda chysylltiadau busnes cadarn.

CHRIS WRIGHT
Prif Weithredwr, Snowdonia Active
Arbenigwr amgylcheddol a datblygwr gweithgareddau twristiaeth awyr agored.