Cymorth Rheoli Gyrfa

MAE'R PROSIECT NAWR WEDI CAU

Bydd llai o bresenoldeb ar y safle o hyn ymlaen ar gyfer casglu tystysgrifau ac i ddelio â gwaith gweinyddu terfynnol.

Dylid cyfeirio ymholiadau at eich swyddog gweithredu safle neu cysylltwch â Menter Môn.

Yn mis Ionawr 2015 fe fydd Llunio'r Dyfodol yn cynnal Dosbarth Meistr CV. (Rhagor o wybodaeth cyn bo hir).

beth i'w ddisgwyl gan llunio'r dyfodol (WEDI CAU)

Mae Llunio'r Dyfodol nawr wedi cau (ers 2/12/14).

Mae'r ffeithleni gwybodaeth cyfredol ynglyn â sgiliau a chymwysterau o fewn y sectorau a dargedir gan y prosiect ar gael (gweler Gwybodaeth Farchnad Lafur).

Darllenwch mwy...