Beth Mae'n Ei Gylch?

MAE'R PROSIECT NAWR WEDI CAU

Bydd llai o bresenoldeb ar y safle o hyn ymlaen ar gyfer casglu tystysgrifau ac i ddelio â gwaith gweinyddu terfynnol.

Dylid cyfeirio ymholiadau at eich swyddog gweithredu safle neu cysylltwch â Menter Môn.

Yn mis Ionawr 2015 fe fydd Llunio'r Dyfodol yn cynnal Dosbarth Meistr CV. (Rhagor o wybodaeth cyn bo hir).

cymorth i wella eich sgiliau ar gyfer y dyfodol (WEDI CAU)

Cynlluniwyd Llunio'r Dyfodol  i roi amser i chi feddwl, ymchwilio, cynllunio ac ennill sgiliau newydd ar gyfer y dyfodol.  Mae wedi rhoi cyfle i'w fuddiolwyr benderfynu ar sut i fuddsoddi yn eich hun gyda darlun clir o'i sgiliau, arbenigedd a photensial.