Gweld y Ddraig

Beth yDY llunio'r dyfodol? (WEDI CAU ERS 2/12/14)

Bydd llai o bresenoldeb ar y safle o hyn ymlaen ar gyfer casglu tystysgrifau ac i ddelio â gwaith gweinyddu terfynnol.

Dylid cyfeirio ymholiadau at eich swyddog gweithredu safle neu cysylltwch â Menter Môn.

Yn mis Ionawr 2015 fe fydd Llunio'r Dyfodol yn cynnal Dosbarth Meistr CV. (Rhagor o wybodaeth cyn bo hir).

Mae Llunio'r Dyfodol  yn raglen arloesol sy'n cynnig cymorth, ail-hyfforddiant a chyfleoedd adleoli ar gyfer y gweithlu yng ngorsafoedd ynni niwclear yr Wylfa a Thrawsfynydd, lle bydd gyrfaoedd o dan fygythiad sylweddol gan ddatgomisiynu dros y 5 i 7 mlynedd nesaf. Mae'n agored i holl staff, gweithwyr asiantaeth a chontractwyr.

Bydd y prosiect yn eich helpu i uwch-sgilio ar gyfer y dyfodol -

Mae diwydiant yng Ngogledd Cymru yn newid, ac mae gofyn i chi newid hefyd. Ehangwch eich sgiliau er mwyn sicrhau y byddwch ar flaen y gad.

beth mae'r prosiect yn ei gynnig? (WEDI CAU ERS 2/12/14)

I ymdopi gyda dyfodol ansicr mae'r prosiect yn cynnig arbenigedd proffesiynol. Bydd y prosiect yn helpu buddiolwyr i ymchwilio ac felly gwneud y dewis gorau ar gyfer eu gyrfa.

Ynghyd â hyn bydd yn darparu gwybodaeth ddiweddaraf am y farchnad lafur (LMI) yng Ngogledd Cymru i alluogi'r gweithlu benderfynu ar ba sgiliau sydd angen arnyn nhw i fod ar y blaen yn eu disgyblaeth.

Mae'r prosiect yn cynnig arian i ddysgu sgiliau newydd a datblygu sgiliau cyfredol ar gyfer cynyddu potensial yr unigolyn i ennill cyflog uwch.

Yn ogystal â hyn oll mae'r prosiect yn gobeithio denu diwydiant, technoleg a busnes newydd i Ogledd Cymru er mwyn galluogi sgiliau i aros yn y rhanbarth.

Y cyfan sydd angen ei wneud, heb unrhyw gost, yw manteisio ar y cyfle, tra fod y cyfle ar gael yn awr!

Beth Mae'n Ei Gylch?

CYMORTH RHEOLI GYRFA

Newyddion a swyddi diweddaraf

Gwybodaeth Farchnad Lafur