"Ar adeg lle mae diffygion cenedlaethol a byd-eang ym maes arbenigedd technegol a pheirianneg allweddol, mae Gogledd Orllewin Cymru yn cynnig cyfoeth o sgiliau prin, sydd â galw mawr amdanynt.
DYMA LE GWYCH I WNEUD BUSNES Y DYFODOL YNDDO."

Gweld y Ddraig: Canolfan Adnoddau

Ceir rhan ar gyfer staff Wylfa a Thrawsfynydd, gyda'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer ail-hyfforddi; (wedi cau ers 2/12/14).

spacer
spacer

Yr Achos Busnes

Mae Gogledd Orllewin Cymru yn cynnig cyfoeth o dalent a rhwydweithiau wedi'i deilwra ar gyfer anghenion busnes y dyfodol. Canfyddwch fwy o wybodaeth am fanteision buddsoddi yma.
spacer

Twitter